Trnové království VII. – Konec války

Jen pár dní poté, co byla rozprášena armáda Trnového království, když ještě těla vznešených rytířů zakutých v železe ožírali mrchožrouti, dorazila černá vojska k hradbám hlavního města. To se, jako většina království, vzdalo bez boje.

A tak nastal čas nových pořádků. Již brzy zaplála na náměstí před královským palácem hranice, na které skončili všichni Strážci staré víry. Na blízké popraviště pak museli vystoupat ti měšťané a šlechtici, kteří odmítli přísahat věrnost Prorokovi. Krev tekla proudem…

Pyšné město Hvězdnín, perla království, vzdorovalo obléhatelům ještě několik měsíců. Vyhladovělí měšťané ale nakonec vpustili nepřátele městskými branami bez boje. Ovšem nikdo nedokáže poručit Hordě, když se dostane blízko ke kořisti, a tak začalo nemilosrdné drancování a požáry neutichající mnoho dní. Hvězdnín už se nikdy nepozvedl ke svojí bývalé velikosti.

Z pohraničních oblastí po staletí kolonizovaných rodem z Růže se opět stala pustina. Koho nezabily bytosti z lesa, ten raději dobrovolně odešel. V kopcích a hvozdech utichl hluk seker a pil a nastal mír.

Lady Gwendoline byla zajata a uvězněna společně se svým snoubencem Theobaldem z Bouře na neznámém místě. Vévoda Philipp byl pod pohrůžkou smrti své i celé vévodské rodiny donucen k pokání. Musel přijmout víru Vyvolených a zbytek života dožil v ústraní jako poustevník.

Po králi Tristanovi se slehla zem. Prý s rodinou odešel do lesů, kde se vrátil k prostému životu, ze kterého vzešel. Mnozí se ho vydali hledat, ale nikdo neuspěl. Trnové království zůstalo poprvé bez vládce z Trnové dynastie. Jeho zlatý věk skončil…