Trnové království VIII. – Ve stínech lesa

V lesích království se proti sobě postavily dvě koalice – Trestná výprava a Síly lesa. Zatímco první sdružuje síly Vyvolených a jejich vazalů, ve druhé se spojily síly obyvatel Hvozdu, kteří musí bránit své domovy se zbraní v ruce.

Černá legie, drtivá síla Trestné výpravy, má za úkol pod vedením Prefekta udržovat pořádek v provincii, bránit ji proti nepřátelům a dohlížet na prosazování moci Církve a Říše. Původně do jejích řad vstupovala pouze vojenská elita, postupně se ale otevřely dveře každému, kdo byl schopen unést zbraň. O místním Prefektovi je ale známo, že se o své gardisty dobře stará a že nedbá jen na jejich výstroj, ale i na kvalitní výcvik. Teď míří šiky Černé legie k hranicím známého světa – k Hvozdu. Černá legie se ale přece nebojí ničeho…

Pomocné sbory se sestávají ze sil drobných šlechticů, kteří se svolením Církve spravují svá malá panství a když je Církev zavolá, podpoří se svými družiníky Černé legie v boji. Do čela jejich sil se tentokrát postavil hrabě Ulrich, který je ze všech šlechticů nejbohatší a prý i nejvznešenějího původu, sahajícího až před vznik Církve a Říše. Proslýchá se, že hrabě nemá s Prefektem nejlepší vztahy. Hrůzy lesa je ale jistě donutí spolupracovat!

Když Trestná výprava překročila hranici Hvozdu, rychle se ta zpráva roznesla po celém lese. Elfové, skřeti, trpaslíci, faunové, víly a mnozí další, kteří les považují za svůj domov, se proto chopili zbraní a rozhodli se vetřelce vyhnat. Černá legie je ale sice zkušená a ví, jak zlomit veškerý odpor, ve stínech lesa se ale skrývají roztodivná tajemství.