Heroes V – Třinácté zatmění 2016

Zatímco slunce líně putovalo po obloze a jeho záře zalévala květinový palouk, princezna Eruina odpočívala ve stínu korun stromů, opřená o kmen jednoho z nich. Své šaty už dávno vyměnila za jednoduché fialové roucho. Tady už nebyla u matčina čarodějnického dvora, tady byla … svobodná. Ač dobře věděla, že sám hvozd střeží každý její krok.

Ale lesní elfové se k ní chovali vlídně, přinejmenším v rámci možností, ačkoliv pro vlastní blaho Eruinu drželi stranou některých skupin, kterým se jen těžko dal zazlívat poněkud … kritický pohled na její rod. Nebyla vězněm, mohla odejít. Jenom kdyby bývala měla kam. Ale co na tom záleželo, po tom všem.

Grimheim se pomalu vzpamatovává z následků občanské války, ale obnova země si vyžádá ještě dlouhé měsíce, možná dokonce roky. Královna Ornella upevňuje svoji moc v Hereshi, vytváří stabilní řád a věnuje se aktivnímu rozvíjení vtahů se sousedními vládci.

Toto album na FB →  facebook.com

Přehrát video

nevidíš tu fotky? zmáčkni F5 nebo dej reload

Tady by měly být vidět fotky. Někdy se ale schovají. Pokud je chceš opravdu vidět, stiskni kouzelnou klávesu F5 a doufej, že se ti ukážou...