Heroes V – Třinácté zatmění 2022

Na Narkeshi jsou k ohromení prospektorů pod zemí objeveny takzvané dračí žíly. Legendární krystalické pozůstatky krve draků, obětované při stvoření světa, které byly mnohými považovány jen za mýtus. Spekuluje se, že žíly mohly až dosud být neaktivní, proto snadno unikaly pozornosti, ale něčím byly nyní po mileniích opět probuzeny k životu. Ať už se stalo cokoliv, zatímco učenci se přou, vládnoucí mocnosti bez rozdílu se touží žil zmocnit. Protože ten, kdo získá krev bohů, může dosáhnout nepředstavitelného.