Trnové království VII. – Konec války

Jen pár dní poté, co byla rozprášena armáda Trnového království, když ještě těla vznešených rytířů zakutých v železe ožírali mrchožrouti, dorazila černá vojska k hradbám hlavního města. To se, jako většina království, vzdalo bez boje. A tak nastal čas nových pořádků. Již brzy zaplála na náměstí před královským palácem hranice, na které skončili všichni Strážci staré víry. […]

Válka o Cintru 2016

Město hořelo. Úzké uličky vedoucí k příkopu, k prvnímu pásu opevnění, sálaly žárem. Valil se z nich hustý dým, plameny požíraly střechy domů, olizovaly hradní zdi. Ze západu, od přístavní brány se rozléhal hluk, zvuky urputného boje, tupé, hradbou otřásající údery beranidla… FOTKY →  na FACEBOOKU – a je jich tam o hodně víc než tady  23. 9. 2016 v okolí skautské základny Orlovy, u Kejžlic […]

Heroes V – Třinácté zatmění 2016

Ať už se stalo cokoliv, zatímco učenci se přou, vládnoucí mocnosti bez rozdílu se touží žil zmocnit. Protože ten, kdo získá krev bohů, může dosáhnout nepředstavitelného.

Bitva pěti armád 2016

Zvedl se vítr a spolu s ním se ve vzduchu dal cítit pach krve. Gandalf pevněji sevřel hůl a pohlédl na pláně před sebou…

Heroes V – Třinácté Zatmění 2016 – trailer video

Na levé straně Jarugy se rozhořel boj. Mnoho z něj neviděli: probíhal v lese, odkud k nim doléhaly jedině ohlasy bitvy. Na břehu docházelo pouze ke střetům malých skupin nebo jednotlivců. Někteří z bojovníků se bili na meče v mělké vodě. Padlé odnášela řeka. Mosty přes Jarugu jsou terénní hra pro skautské (a jiné dětské) oddíly. Duchovně navazuje na tradiční akci […]

Trnové království VI. – Chaos války

Král je pryč. Je mrtev? Zdá se, že v zemi to nikoho nezajímá. Země zmítaná válkou se propadá do chaosu. Rolníci povstávají a útočí na své pány. Tvrze a panské statky hoří, jen nemnozí z rytířů stihli spasit své životy úprkem za kamenné hradby velkých hradů a měst. Mezitím ve velkém městě Hvězdníně pozvednul svůj prapor vévoda z Hvězdy. K jeho svaté […]

Pomoc z nebes – V. běh

Prosinec 1939. Po obsazení Polska zuří v Evropě tzv. „Podivná válka“, Francie a Británie jsou sice s Německem ve válečném stavu, boje však ještě nevypukly. Za této atmosféry přijíždí na horskou chatu v Sudetech slavit Nový rok skupinky Němců i prominentních Čechů. Budou oslavy probíhat tak, jak by si přál majitel zdejšího pensionu? Nebo někteří z hostů nepřijeli pouze slavit? Jedinečná hra se […]