Zpěvy pohanské II. Otčina

Nastává boj mezi místními Durynky, vedenými vojvodou Ragnallem, a příchozími Slovany, uznávajícími vojvodu Čecha.