Království Trnů XI. – Nové zítřky

Čas se v příběhu vrátil na samotný začátek Trnového království, stovky let před události všech předchozích ročníků. Na místě budoucího království leží divoká krajina obývaná různorodými nelidskými národy a několika kmeny barbarů.

Ze vzdálených zemí za horami nyní dorazily zástupy lidí vedené rodem Trnů. Zvítězí nájezdníci a vybudují říši, která vydrží staletí? Nebo se místním podaří udržet svůj domov?

KDY A KDE → 3. listopadu 2019 ve Xaverovském háji

WEB AKCE → http://www.trnovekralovstvi.cz/

HISTORIE → Zánik (3.11.2018)    Poslední Trn (7.4.2018)     Ve stínech Lesa (8.4.2017)    Konec Války (8.10.2016)    Chaos války (8.4.2016)    Vichry války (24.10.2015)    Jarní tažení (11.4.2015)    Stín bouře (29.11.2014)     Dědic (13.10.2012)     Království Trnů (14.4.2012)

Trnové království X. – Zánik

Královským palácem se rozezněly zvony. Jeden z nejdůležitějších vězňů totiž zmizel ze své kobky. Drahovít Trn je pryč! Po království se již dlouho šuškalo, že Mesiáš je v boží nemilosti. Že Smrt se zastavit nelze a že Drahovít je božím poslem.

Z  hlubin velkého hvozdu se ozývá řinčení zbraní a válečné pokřiky. Nelidé i uprchlíci kteří nesouhlasili s Vyvolenými se chystají na poslední úder.
Vrchní prorok mezitím svolal armádu, zánik je již tak blízko a nic mu nesmí stát v cestě!

KDY A KDE → 3. listopadu 2018 ve Xaverovském háji

WEB AKCE → http://www.trnovekralovstvi.cz/

HISTORIE → Poslední Trn (7.4.2018)    Ve stínech Lesa (8.4.2017)    Konec Války (8.10.2016)    Chaos války (8.4.2016)    Vichry války (24.10.2015)    Jarní tažení (11.4.2015)    Stín bouře (29.11.2014)     Dědic (13.10.2012)     Království Trnů (14.4.2012)

Trnové království IX. – Poslední trn

Celé království se brzy opět zahalí do hávu smrti a utrpení. Vojska se opět formují a nikdo si nemůže být jistý tím, že se vrátí domů.

Z lesa táhne na hlavní město armáda vzbouřenců, zrádců a nelidí! Navíc se říká, že Drahovíta Trna, který ty vzbouřence vede nelze nijak zranit, že nad ním drží ochranou ruku samotná Matka. Prý když usedne na královský trůn, zapudí navždy Mesiáše a království bude zase svobodné! Království je však již po témeř sto let pod nadvládou Vyvolených, a tak to mladý Trn nebude mít jednoduché.

Do cesty se mu staví jak armády ozbrojenců ze všech koutů říše, tak legie Vyvolených které vede do boje samotný nejvyšší Prorok!

 

KDY A KDE → 7. dubna 2018 ve Xaverovském háji

WEB AKCE → http://www.trnovekralovstvi.cz/

HISTORIE → Ve stínech Lesa (8.4.2017)    Konec Války (8.10.2016)    Chaos války (8.4.2016)    Vichry války (24.10.2015)    Jarní tažení (11.4.2015)    Stín bouře (29.11.2014)     Dědic (13.10.2012)     Království Trnů (14.4.2012)

 

© 2018 Stanislav Čihák

Trnové království VIII. – Ve stínech lesa

V lesích království se proti sobě postavily dvě koalice – Trestná výprava a Síly lesa. Zatímco první sdružuje síly Vyvolených a jejich vazalů, ve druhé se spojily síly obyvatel Hvozdu, kteří musí bránit své domovy se zbraní v ruce.

Černá legie, drtivá síla Trestné výpravy, má za úkol pod vedením Prefekta udržovat pořádek v provincii, bránit ji proti nepřátelům a dohlížet na prosazování moci Církve a Říše. Původně do jejích řad vstupovala pouze vojenská elita, postupně se ale otevřely dveře každému, kdo byl schopen unést zbraň. O místním Prefektovi je ale známo, že se o své gardisty dobře stará a že nedbá jen na jejich výstroj, ale i na kvalitní výcvik. Teď míří šiky Černé legie k hranicím známého světa – k Hvozdu. Černá legie se ale přece nebojí ničeho…

Pomocné sbory se sestávají ze sil drobných šlechticů, kteří se svolením Církve spravují svá malá panství a když je Církev zavolá, podpoří se svými družiníky Černé legie v boji. Do čela jejich sil se tentokrát postavil hrabě Ulrich, který je ze všech šlechticů nejbohatší a prý i nejvznešenějího původu, sahajícího až před vznik Církve a Říše. Proslýchá se, že hrabě nemá s Prefektem nejlepší vztahy. Hrůzy lesa je ale jistě donutí spolupracovat!

Když Trestná výprava překročila hranici Hvozdu, rychle se ta zpráva roznesla po celém lese. Elfové, skřeti, trpaslíci, faunové, víly a mnozí další, kteří les považují za svůj domov, se proto chopili zbraní a rozhodli se vetřelce vyhnat. Černá legie je ale sice zkušená a ví, jak zlomit veškerý odpor, ve stínech lesa se ale skrývají roztodivná tajemství.

KDY A KDE → 8. dubna 2017 ve Xaverovském háji

WEB AKCE → http://www.trnove-kralovstvi.cz/

HISTORIE → Konec Války (8.10.2016)    Chaos války (8.4.2016)    Vichry války (24.10.2015)    Jarní tažení (11.4.2015)    Stín bouře (29.11.2014)     Dědic (13.10.2012)     Království Trnů (14.4.2012)     

© 2017 Stanislav Čihák

Trnové království VII. – Konec války

Jen pár dní poté, co byla rozprášena armáda Trnového království, když ještě těla vznešených rytířů zakutých v železe ožírali mrchožrouti, dorazila černá vojska k hradbám hlavního města. To se, jako většina království, vzdalo bez boje.
A tak nastal čas nových pořádků. Již brzy zaplála na náměstí před královským palácem hranice, na které skončili všichni Strážci staré víry. Na blízké popraviště pak museli vystoupat ti měšťané a šlechtici, kteří odmítli přísahat věrnost Prorokovi. Krev tekla proudem…

Pyšné město Hvězdnín, perla království, vzdorovalo obléhatelům ještě několik měsíců. Vyhladovělí měšťané ale nakonec vpustili nepřátele městskými branami bez boje. Ovšem nikdo nedokáže poručit Hordě, když se dostane blízko ke kořisti, a tak začalo nemilosrdné drancování a požáry neutichající mnoho dní. Hvězdnín už se nikdy nepozvedl ke svojí bývalé velikosti.

Z pohraničních oblastí po staletí kolonizovaných rodem z Růže se opět stala pustina. Koho nezabily bytosti z lesa, ten raději dobrovolně odešel. V kopcích a hvozdech utichl hluk seker a pil a nastal mír.

Lady Gwendoline byla zajata a uvězněna společně se svým snoubencem Theobaldem z Bouře na neznámém místě. Vévoda Philipp byl pod pohrůžkou smrti své i celé vévodské rodiny donucen k pokání. Musel přijmout víru Vyvolených a zbytek života dožil v ústraní jako poustevník.

Po králi Tristanovi se slehla zem. Prý s rodinou odešel do lesů, kde se vrátil k prostému životu, ze kterého vzešel. Mnozí se ho vydali hledat, ale nikdo neuspěl. Trnové království zůstalo poprvé bez vládce z Trnové dynastie. Jeho zlatý věk skončil…

KDY A KDE → 8. října 2016 ve Xaverovském háji

WEB AKCE → http://www.trnove-kralovstvi.cz/

HISTORIE → Chaos války (8.4.2016)    Vichry války (24.10.2015)    Jarní tažení (11.4.2015)    Stín bouře (29.11.2014)     Dědic (13.10.2012)     Království Trnů (14.4.2012)

© 2016 Stanislav Čihák

Trnové království VI. – Chaos války

Král je pryč. Je mrtev? Zdá se, že v zemi to nikoho nezajímá. Země zmítaná válkou se propadá do chaosu. Rolníci povstávají a útočí na své pány. Tvrze a panské statky hoří, jen nemnozí z rytířů stihli spasit své životy úprkem za kamenné hradby velkých hradů a měst.

Mezitím ve velkém městě Hvězdníně pozvednul svůj prapor vévoda z Hvězdy. K jeho svaté výpravě se rychle přidávají všichni věrní z celého království. Podaří se jim vyhnat heretiky a vetřelce ze své země?

Ale bojovníky pravé víry nikdo nezastaví! Co na tom, že král Tristan zmizel? Vždyť lid, který poznal prolitou krev svých tyranů, může být lepším spojencem. Krev! Zkáza! Chaos! Protože ON PŘICHÁZÍ!

KDY A KDE → 2. dubna 2016 ve Xaverovském háji

WEB AKCE → http://www.trnove-kralovstvi.cz/

HISTORIE → Vichry války (24.10.2015)    Jarní tažení (11.4.2015)    Stín bouře (29.11.2014)     Dědic (13.10.2012)     Království Trnů (14.4.2012)

Trnové království V. – Vichry války

Spletitá historie království nás tentokráte nemusí příliš zajímat. Důležité snad jen může být, že v posledních desetiletích zachvátilo království několik krvavých občanských válek, jejichž konec se zdá být stále v nedohlednu…

FOTKY →  na FACEBOOKU – a je jich tam o hodně víc než tady 

KDY A KDE → 24. října 2015 ve Svépravickém lese

WEB AKCE → http://www.trnove-kralovstvi.cz/

PŘEDEŠLÉ ROČNÍKY → Jarní tažení (11.4.2015) * Stín bouře (29.11.2014) * Dědic (13.10.2012) * Království Trnů (14.4.2012)

 

 

Trnové království IV. – Jarní tažení – video

Jaro roku 459 od založení Království. Již od začátku roku bylo možno na obloze spatřit několik nebeských znamení věštících zkázu. Král Tristan je však zdá se pyšně podcenil. Stejně jako svého protivníka, bohy prokletého vzdorokrále Bernharda.

Jeho vojska udeřila mnohem dříve, než jsme čekali. Který blázen by vedl válku takto zjara? Očividně mu nejde o nic než o ničení a pálení. Několik nerozhodných měst a knížat už mu vzdalo hold, aby se uchránili před jeho drancíři. Snad se naše vojska brzy zformují a rozdrtí tuto prokletou rebelii!

Vtomto směru máme dobré zprávy. Kníže z Hvězdy se loni rozešel s Bernhardem ve zlém a jeho prapory se tak snad brzy přidají k těm našim. Zato Divoký lid nám dělá starosti. Před zimou se rozdělili do mnoha malých oddílů, které loupily a vraždily celou zimu, ukrývajíc se před královskými vojsky v lesích. Brali a zabíjeli všechny bez rozdílu, ale teď se zdá se zaměřují na panství věrná králi. Stojí zatím snad dohoda s Bernhardem?

Nechť nás Bohové ochraňují, je-li to pravda! Již čtvrté pokračování pražské jednodenní bitvy.

 

KDY A KDE → 11. dubna 2015 ve Svépravickém lese

WEB AKCE → http://www.trnove-kralovstvi.cz/

Fotky → https://qilip.cz/portfolio/trnove-kralovstvi-iv-jarni-tazeni/

Fotky na Facebook → https://www.facebook.com/

 

Trnové království IV. – Jarní tažení

Jaro roku 459 od založení Království. Již od začátku roku bylo možno na obloze spatřit několik nebeských znamení věštících zkázu. Král Tristan je však zdá se pyšně podcenil. Stejně jako svého protivníka, bohy prokletého vzdorokrále Bernharda.

Jeho vojska udeřila mnohem dříve, než jsme čekali. Který blázen by vedl válku takto zjara? Očividně mu nejde o nic než o ničení a pálení. Několik nerozhodných měst a knížat už mu vzdalo hold, aby se uchránili před jeho drancíři. Snad se naše vojska brzy zformují a rozdrtí tuto prokletou rebelii!

V tomto směru máme dobré zprávy. Kníže z Hvězdy se loni rozešel s Bernhardem ve zlém a jeho prapory se tak snad brzy přidají k těm našim. Zato Divoký lid nám dělá starosti. Před zimou se rozdělili do mnoha malých oddílů, které loupily a vraždily celou zimu, ukrývajíc se před královskými vojsky v lesích. Brali a zabíjeli všechny bez rozdílu, ale teď se zdá se zaměřují na panství věrná králi. Stojí zatím snad dohoda s Bernhardem?

Nechť nás Bohové ochraňují, je-li to pravda! Již čtvrté pokračování pražské jednodenní bitvy.

 

KDY A KDE → 11. dubna 2015 ve Svépravickém lese

WEB AKCE → http://www.trnove-kralovstvi.cz/

GALERIE NA FACEBOOKU  https://www.facebook.com/

© Stanislav Čihák

Trnové království III. – Stín bouře

Hodinu před svítáním se rozezněly všechny zvony ve městě. Královský palác byl plný křiku a nářků. Královy věrné bez milosti vraždili ve vlastních postelích a jen málokdo se vrahům stihl postavit se zbraní v ruce. Z paláce však vyrazila skupina ozbrojených jezdců směřujících k severní bráně města. Ozval se třeskot zbraní, když se je městská stráž u brány pokoušela zastavit. Všichni jezdci se ale bez potíží probili z města ven a nyní cválali po silnici do lesů. Král Tristan unikl a zachránil si život, krveprolití tím ale nekončí. Jeho synovec a princ, nyní vlastně král Bernhard už svolává svá vojska. Co nebylo vykonáno dýkou, musí dokonat meč…

KDY A KDE → 29. listopadu 2014 Svépravický les

WEB AKCE → www.trnove-kralovstvi.cz

OBRÁZKY → Trnové království I.Trnové království II. – Dědic