Pomoc z nebes – I.běh

Jedinečná hra pro 25 postav (15 mužských a 10 ženských) se odehrává v prosinci 1939 uprostřed Sudet. Hráči ztvárňují hosty a personál jistého horského pensionu. Jsou mezi nimi Češi, Němci ze Sudet i z Říše a další, jejichž osudy se protnou během jednoho (ne)obyčejného slavnostního dne.

Není to hra měnící dějiny. Cílem organizátorů je přiblížit hráčům lidské osudy tehdejší doby, ať už na německé, nebo na české straně. Hra samotná a ani tyto stránky rozhodně nemají sloužit propagaci nacismu, neonacismu či jiného hnutí usilujícího o potlačení svobod a práv člověka.

KDY A KDE → 28. února až 1. března 2015 v Opárenském mlýnu a okolí

WEB AKCE → www.pomocznebes.cz

ALBUM Z 2.BĚHU → https://qilip.cz/portfolio/pomoc-z-nebes-2-beh/

Pomoc z nebes – II.běh

Prosinec 1939. Po obsazení Polska zuří v Evropě tzv. “Podivná válka”, Francie a Británie jsou sice s Německem ve válečném stavu, boje však ještě nevypukly.

Za této atmosféry přijíždí na horskou chatu v Sudetech slavit Nový rok skupinky Němců i prominentních Čechů. Budou oslavy probíhat tak, jak by si přál majitel zdejšího pensionu? Nebo někteří z hostů nepřijeli pouze slavit?

Jedinečná hra se odehrává v prosinci 1939 uprostřed Sudet. Hráči ztvárňují hosty a personál jistého horského pensionu. Jsou mezi nimi Češi, Němci ze Sudet i z Říše a další, jejichž osudy se protnou během jednoho (ne)obyčejného slavnostního dne.

Není to hra měnící dějiny. Cílem organizátorů je přiblížit hráčům lidské osudy tehdejší doby, ať už na německé, nebo na české straně. Hra samotná a ani tyto stránky rozhodně nemají sloužit propagaci nacismu, neonacismu či jiného hnutí usilujícího o potlačení svobod a práv člověka.

KDY A KDE → 20. – 22. listopadu 2015 v Opárenském mlýnu a okolí

WEB AKCE → www.pomocznebes.cz

 

Chráněno: Pomoc z nebes – 2.běh – neveřejné

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Válka o Cintru 2015 video

Město hořelo. Úzké uličky vedoucí k příkopu, k prvnímu pásu opevnění, sálaly žárem. Valil se z nich hustý dým, plameny požíraly střechy domů, olizovaly hradní zdi.

Ze západu, od přístavní brány se rozléhal hluk, zvuky urputného boje, tupé, hradbou otřásající údery beranidla…

 

KDY A KDE → 25. – 28. září 2015 v okolí skautské základny Orlovy, v kraji Vysočina, poblíž Humpolce

Fotky → https://qilip.cz/portfolio/valka-o-cintru-2015/

WEB AKCEwww.cintra.cz

 

Trnové království V. – Vichry války

Spletitá historie království nás tentokráte nemusí příliš zajímat. Důležité snad jen může být, že v posledních desetiletích zachvátilo království několik krvavých občanských válek, jejichž konec se zdá být stále v nedohlednu…

FOTKY →  na FACEBOOKU – a je jich tam o hodně víc než tady 

KDY A KDE → 24. října 2015 ve Svépravickém lese

WEB AKCE → http://www.trnove-kralovstvi.cz/

PŘEDEŠLÉ ROČNÍKY → Jarní tažení (11.4.2015) * Stín bouře (29.11.2014) * Dědic (13.10.2012) * Království Trnů (14.4.2012)

 

 

Válka o Cintru 2015

Město hořelo. Úzké uličky vedoucí k příkopu, k prvnímu pásu opevnění, sálaly žárem. Valil se z nich hustý dým, plameny požíraly střechy domů, olizovaly hradní zdi.

Ze západu, od přístavní brány se rozléhal hluk, zvuky urputného boje, tupé, hradbou otřásající údery beranidla…

 

FOTKY →  na FACEBOOKU – a je jich tam o hodně víc než tady 

VIDEO → https://qilip.cz/portfolio/valka-o-cintru-2015-video/

KDY A KDE → 25. – 28. září 2015 v okolí skautské základny Orlovy, u Kejžlic v kraji Vysočina

WEB AKCE → www.cintra.cz

 

Dragon Age – První Krev 2015 – video

Píše se věk draka. Doba temna vládnoucí nad Fereldenem ustala. Nákaza byla zažehnána a Arcidémon poražen. To vše jen díky statečnému hrdinovi a Šedému strážci z rodu Cousland, který při své výpravě přišel o všechno. Jeho hrdinské činy nebudou nikdy zapomenuty. Jak nastolil mír v Rudoskalí, předešel občanské válce v Orzammaru a zachránil Dálské elfy před vlkodlaky. Jeho největším opěvovaným hrdinstvím však navždy zůstane to, jež vykonal v Denerimu.

Ustanovil novou nástupkyni trůnu, kterou se stala Anora Theirin, žena zesnulého krále a dcera jednoho z nejlepších generálů a hrdinů, kterého kdy Ferelden měl. Nesmíme však zapomenout na oběť, kterou tento hrdina podstoupil, když obětoval svůj život, aby zabil Arcidémona.

Jak si sami dokážete představit, nastal čas oslav a radování. Doba temna ustala a zavál vítr míru. Však vydrží mír dlouho? Tuto otázku si nyní kladou generálové, kterým se nesou zprávy o mluvících a inteligentních zplozencích, jiné mluví o Tevinterské armádě blížící se z moře a aby toho nebylo málo, na pobřeží se vylodili skupiny Qunarijských obyvatel. Jediné na čem se královna s rádci shodli, bylo to, že pokud přijde další válka, Ferelden by ji nemusel zvládnout. Bylo tedy rozhodnuto, aby byli posláni poslové k Dálským elfům a trpaslíkům.

Všichni si kladou otázky. Co chtějí nezvaní na naší půdě? Bude válka? Pomohou nám ostatní obyvatelé stejné země? Vydrží mír?

 

KDY A KDE → 5. – 6. 9. 2015 u Luže u Pardubic

WEB AKCEdragonagebitva.wz.cz

Fotky → https://qilip.cz/portfolio/dragon-age-první-krev/

Fotky na Facebook → https://www.facebook.com/

Dragon Age – První Krev 2015

Píše se věk draka. Doba temna vládnoucí nad Fereldenem ustala. Nákaza byla zažehnána a Arcidémon poražen. To vše jen díky statečnému hrdinovi a Šedému strážci z rodu Cousland, který při své výpravě přišel o všechno. Jeho hrdinské činy nebudou nikdy zapomenuty. Jak nastolil mír v Rudoskalí, předešel občanské válce v Orzammaru a zachránil Dálské elfy před vlkodlaky. Jeho největším opěvovaným hrdinstvím však navždy zůstane to, jež vykonal v Denerimu.

Ustanovil novou nástupkyni trůnu, kterou se stala Anora Theirin, žena zesnulého krále a dcera jednoho z nejlepších generálů a hrdinů, kterého kdy Ferelden měl. Nesmíme však zapomenout na oběť, kterou tento hrdina podstoupil, když obětoval svůj život, aby zabil Arcidémona.

Jak si sami dokážete představit, nastal čas oslav a radování. Doba temna ustala a zavál vítr míru. Však vydrží mír dlouho? Tuto otázku si nyní kladou generálové, kterým se nesou zprávy o mluvících a inteligentních zplozencích, jiné mluví o Tevinterské armádě blížící se z moře a aby toho nebylo málo, na pobřeží se vylodili skupiny Qunarijských obyvatel. Jediné na čem se královna s rádci shodli, bylo to, že pokud přijde další válka, Ferelden by ji nemusel zvládnout. Bylo tedy rozhodnuto, aby byli posláni poslové k Dálským elfům a trpaslíkům.

Všichni si kladou otázky. Co chtějí nezvaní na naší půdě? Bude válka? Pomohou nám ostatní obyvatelé stejné země? Vydrží mír?

 

KDY A KDE → 5. – 6. 9. 2015 u Luže u Pardubic

WEB AKCEdragonagebitva.wz.cz

Toto album na FB →  facebook.com

VIDEO →  https://qilip.cz/portfolio/dragon-age-prvni-krev-video/

Copyright © 2015 Stanislav Čihák

Heroes V – Třinácté Zatmění 2015 – video

Pozornost světa se upírá především k již druhým rokem probíhající občanské válce v Grimheimu, kde jsou loajalisté krále Rolfa stále více tísněni povstalci generála Wulfstana a nemrtvými oddíly královny Ornelly z Hereshe. Ačkoliv Wulfstan s Ornellou navenek nevystupují jako spojenci, stává se stále více zřejmým, že svůj postoj koordinují. Sousední Gryfí říše zachovává v konfliktu neutralitu, avšak zároveň oficiálně uznala nárok Ornelly na trůn Hereshe, čímž jí fakticky rozvázala ruce právě pro tažení do Grimheimu.

Známé území Narkeshe je již stabilně kontrolováno Koalicí. Nekorrum a Sweristal ustoupili do bezpečí podzemního labyrintu, kde se pomalu zotavují z utržených ran. Na severním výběžku kontinentu probíhá pod správou Gryfí říše průzkum prastarých ruin podzemního města – nekropole Al-Betylu.

Dosud dominatní význam dračích bohů začíná na mnoha místech světa slábnout na úkor nových kultů, jako jsou Bezejmenný ve Sweristalu nebo světice Annabelle v Gryfí říši.

KDY A KDE → 19. – 22. 6. 2015 u Luže u Pardubic

WEB AKCEheroes5.cz

Fotky → https://qilip.cz/portfolio/heroes-v-trinacte-zatmeni-2015/

Fotky na Facebook → https://www.facebook.com/

Heroes V – Třinácté Zatmění 2015

Pozornost světa se upírá především k již druhým rokem probíhající občanské válce v Grimheimu, kde jsou loajalisté krále Rolfa stále více tísněni povstalci generála Wulfstana a nemrtvými oddíly královny Ornelly z Hereshe. Ačkoliv Wulfstan s Ornellou navenek nevystupují jako spojenci, stává se stále více zřejmým, že svůj postoj koordinují. Sousední Gryfí říše zachovává v konfliktu neutralitu, avšak zároveň oficiálně uznala nárok Ornelly na trůn Hereshe, čímž jí fakticky rozvázala ruce právě pro tažení do Grimheimu.

Známé území Narkeshe je již stabilně kontrolováno Koalicí. Nekorrum a Sweristal ustoupili do bezpečí podzemního labyrintu, kde se pomalu zotavují z utržených ran. Na severním výběžku kontinentu probíhá pod správou Gryfí říše průzkum prastarých ruin podzemního města – nekropole Al-Betylu.

Dosud dominatní význam dračích bohů začíná na mnoha místech světa slábnout na úkor nových kultů, jako jsou Bezejmenný ve Sweristalu nebo světice Annabelle v Gryfí říši.

VIDEO → https://qilip.cz/portfolio/heroes-v-trinacte-zatmeni-2015-video/

KDY A KDE → 19. – 22. 6. 2015 u Luže u Pardubic

WEB AKCEheroes5.cz

Toto album na FB →  facebook.com