Pomoc z nebes – IX.běh

Prosinec 1939. Po obsazení Polska zuří v Evropě tzv. „Podivná válka“, Francie a Británie jsou sice s Německem ve válečném stavu, boje však ještě nevypukly.

Za této atmosféry přijíždí na horskou chatu v Sudetech slavit Nový rok skupinky Němců i prominentních Čechů. Budou oslavy probíhat tak, jak by si přál majitel zdejšího pensionu? Nebo někteří z hostů nepřijeli pouze slavit?

Jedinečná hra se odehrává v prosinci 1939 uprostřed Sudet. Hráči ztvárňují hosty a personál jistého horského pensionu. Jsou mezi nimi Češi, Němci ze Sudet i z Říše a další, jejichž osudy se protnou během jednoho (ne)obyčejného slavnostního dne.

Není to hra měnící dějiny. Cílem organizátorů je přiblížit hráčům lidské osudy tehdejší doby, ať už na německé, nebo na české straně. Hra samotná a ani tyto stránky rozhodně nemají sloužit propagaci nacismu, neonacismu či jiného hnutí usilujícího o potlačení svobod a práv člověka.

KDY A KDE → 7. – 9. prosince 2018 v Oparenském mlýnu a okolí

WEB AKCE → www.pomocznebes.cz

ALBA Z PŘEDCHOZÍCH BĚHŮ → 1.běh → 2.běh

 

Gothic RP X: Soumrak bohů

Poslední člen výpravy do Jharkendaru prošel portálem, nevěřil jsem, že to dokážeme. Zabralo to spoustu úsilí, ale nakonec se do Jharkendaru podařilo vyslat výpravu vedenou skřetím vojevůdcem Kanem.

Hlavní úkol výpravy je najít mimozemský artefakt, který dokáže zrušit vliv vybraných bohů a rozhodnout tak vleklou válku mezi Innosem a Beliarem jednou provždy. Výpravy se zúčastnil dokonce i Xardas, tak na těch povídačkách asi něco bude.

KDY A KDE → 28. – 30. září 2018 na hradu Točník

WEB AKCE → http://www.gothic-larp.cz/

ALBUM Facebook

Trnové království X. – Zánik

Královským palácem se rozezněly zvony. Jeden z nejdůležitějších vězňů totiž zmizel ze své kobky. Drahovít Trn je pryč! Po království se již dlouho šuškalo, že Mesiáš je v boží nemilosti. Že Smrt se zastavit nelze a že Drahovít je božím poslem.

Z  hlubin velkého hvozdu se ozývá řinčení zbraní a válečné pokřiky. Nelidé i uprchlíci kteří nesouhlasili s Vyvolenými se chystají na poslední úder.
Vrchní prorok mezitím svolal armádu, zánik je již tak blízko a nic mu nesmí stát v cestě!

KDY A KDE → 3. listopadu 2018 ve Xaverovském háji

WEB AKCE → http://www.trnovekralovstvi.cz/

HISTORIE → Poslední Trn (7.4.2018)    Ve stínech Lesa (8.4.2017)    Konec Války (8.10.2016)    Chaos války (8.4.2016)    Vichry války (24.10.2015)    Jarní tažení (11.4.2015)    Stín bouře (29.11.2014)     Dědic (13.10.2012)     Království Trnů (14.4.2012)

Bitva pěti armád 2018

Zvedl se vítr a spolu s ním se ve vzduchu dal cítit pach krve. Gandalf pevněji sevřel hůl a pohlédl na pláně před sebou. Spíš pro sebe si řekl: „Co se ještě musí stát, aby byl v této krajině klid?“ S pohledem na majestátní Horu se otočil k Dolu, z kterého se zvedal kouř a potáhl z dýmky.

KDY A KDE → 15. – 17. 6. 2017 u Doks

WEB AKCEb5a.cz

FOTKYFacebook

© Stanislav Čihák

 

Válka o Cintru 2018

Město hořelo. Úzké uličky vedoucí k příkopu, k prvnímu pásu opevnění, sálaly žárem. Valil se z nich hustý dým, plameny požíraly střechy domů, olizovaly hradní zdi.

Ze západu, od přístavní brány se rozléhal hluk, zvuky urputného boje, tupé, hradbou otřásající údery beranidla…

 

VIDEO → bude 🙂

KDY A KDE → 27. – 30. září 2018 v okolí skautské základny Orlovy, u Kejžlic v kraji Vysočina

WEB AKCE → www.cintra.cz

FOTKYFacebook

 

Trnové království IX. – Poslední trn

Celé království se brzy opět zahalí do hávu smrti a utrpení. Vojska se opět formují a nikdo si nemůže být jistý tím, že se vrátí domů.

Z lesa táhne na hlavní město armáda vzbouřenců, zrádců a nelidí! Navíc se říká, že Drahovíta Trna, který ty vzbouřence vede nelze nijak zranit, že nad ním drží ochranou ruku samotná Matka. Prý když usedne na královský trůn, zapudí navždy Mesiáše a království bude zase svobodné! Království je však již po témeř sto let pod nadvládou Vyvolených, a tak to mladý Trn nebude mít jednoduché.

Do cesty se mu staví jak armády ozbrojenců ze všech koutů říše, tak legie Vyvolených které vede do boje samotný nejvyšší Prorok!

 

KDY A KDE → 7. dubna 2018 ve Xaverovském háji

WEB AKCE → http://www.trnovekralovstvi.cz/

HISTORIE → Ve stínech Lesa (8.4.2017)    Konec Války (8.10.2016)    Chaos války (8.4.2016)    Vichry války (24.10.2015)    Jarní tažení (11.4.2015)    Stín bouře (29.11.2014)     Dědic (13.10.2012)     Království Trnů (14.4.2012)

 

© 2018 Stanislav Čihák