Heroes V – Třinácté zatmění 2017 – video

Snad stovky hlasů snažily se jeden každý překřičet ty ostatní. Spílaly, vyhrožovaly, naříkaly, slibovaly i vyprávěly … nedaly mu spočinout, neumlkaly ve dne ani v noci. Kým vlastně sám byl? Který z těch hlasů byl ten jeho? A existoval v tom všem někde ještě vůbec? Marně se celé měsíce snažil všechny uchvácené duše ovládnout, byl na pokraji sil. Takový byl osud mistra mučitele. Už se jen nepříčetně smál té ironii osudu. Bolest a utrpení jiných byly pro něj lahodným ovocem, aby teď sám zašel v agonii z tortury, proti níž všechna je ho umění zdála se být jen dětskou hrou. Kéž by mu dopřály aspoň chvíli klidu, jen jedinou chvíli!

 

KDY A KDE → 23. – 25. 6. 2017 Mladotice

WEB AKCEheroes5.cz

FOTKY → https://qilip.cz/portfolio/heroes-v-trinacte-zatmeni-2017/

Válka o Cintru 2017

Město hořelo. Úzké uličky vedoucí k příkopu, k prvnímu pásu opevnění, sálaly žárem. Valil se z nich hustý dým, plameny požíraly střechy domů, olizovaly hradní zdi.

Ze západu, od přístavní brány se rozléhal hluk, zvuky urputného boje, tupé, hradbou otřásající údery beranidla…

 

FOTKY →  na FACEBOOKU – a je jich tam o hodně víc než tady 

VIDEO → bude 🙂

KDY A KDE → 29. září – 1. října 2017 v okolí skautské základny Orlovy, u Kejžlic v kraji Vysočina

WEB AKCE → www.cintra.cz

Heroes V – Třinácté zatmění 2017

Snad stovky hlasů snažily se jeden každý překřičet ty ostatní. Spílaly, vyhrožovaly, naříkaly, slibovaly i vyprávěly … nedaly mu spočinout, neumlkaly ve dne ani v noci. Kým vlastně sám byl? Který z těch hlasů byl ten jeho? A existoval v tom všem někde ještě vůbec? Marně se celé měsíce snažil všechny uchvácené duše ovládnout, byl na pokraji sil. Takový byl osud mistra mučitele. Už se jen nepříčetně smál té ironii osudu. Bolest a utrpení jiných byly pro něj lahodným ovocem, aby teď sám zašel v agonii z tortury, proti níž všechna je ho umění zdála se být jen dětskou hrou. Kéž by mu dopřály aspoň chvíli klidu, jen jedinou chvíli!

KDY A KDE → 23. – 25. 6. 2017 Mladotice

WEB AKCEheroes5.cz

VIDEO → https://qilip.cz/portfolio/heroes-v-trinacte-zatmeni-2017-video/

Toto album na FB →  facebook.com

Bitva pěti armád 2017

Zvedl se vítr a spolu s ním se ve vzduchu dal cítit pach krve. Gandalf pevněji sevřel hůl a pohlédl na pláně před sebou. Spíš pro sebe si řekl: „Co se ještě musí stát, aby byl v této krajině klid?“ S pohledem na majestátní Horu se otočil k Dolu, z kterého se zvedal kouř a potáhl z dýmky.

KDY A KDE → 26. – 28. 5. 2017 u Doks

WEB AKCEb5a.cz

Album na FB → facebook.com

© Stanislav Čihák

Pomezí LARP – VIII.běh

Pomezí zavede hráče do tří pater ponurého domu, v němž je každá místnost stylizována jako místo v jednom opuštěném městečku kdesi v Sudetech.
Vydejme se ve šlépějích jeho ztracených obyvatel, abychom v potemnělých světnicích a zaprášených koloniálech objevili a znovu prožili příběhy jejich touhy, úpadku a odpuštění. A možná, možná při tom zjistíte, že jste vždycky byli tak trochu jako oni.

Pomezí má ambici předat sdělení nad rámec běžné zábavy. Případné prozkoumání takového přesahu do reálného života ale je jen na každém z nás; hra samotná k tomu nikoho nenutí.

KDY A KDE → 15. května 2017 v Karlíně

WEB AKCE → pomezi.larpy.cz

Trnové království VIII. – Ve stínech lesa

V lesích království se proti sobě postavily dvě koalice – Trestná výprava a Síly lesa. Zatímco první sdružuje síly Vyvolených a jejich vazalů, ve druhé se spojily síly obyvatel Hvozdu, kteří musí bránit své domovy se zbraní v ruce.

Černá legie, drtivá síla Trestné výpravy, má za úkol pod vedením Prefekta udržovat pořádek v provincii, bránit ji proti nepřátelům a dohlížet na prosazování moci Církve a Říše. Původně do jejích řad vstupovala pouze vojenská elita, postupně se ale otevřely dveře každému, kdo byl schopen unést zbraň. O místním Prefektovi je ale známo, že se o své gardisty dobře stará a že nedbá jen na jejich výstroj, ale i na kvalitní výcvik. Teď míří šiky Černé legie k hranicím známého světa – k Hvozdu. Černá legie se ale přece nebojí ničeho…

Pomocné sbory se sestávají ze sil drobných šlechticů, kteří se svolením Církve spravují svá malá panství a když je Církev zavolá, podpoří se svými družiníky Černé legie v boji. Do čela jejich sil se tentokrát postavil hrabě Ulrich, který je ze všech šlechticů nejbohatší a prý i nejvznešenějího původu, sahajícího až před vznik Církve a Říše. Proslýchá se, že hrabě nemá s Prefektem nejlepší vztahy. Hrůzy lesa je ale jistě donutí spolupracovat!

Když Trestná výprava překročila hranici Hvozdu, rychle se ta zpráva roznesla po celém lese. Elfové, skřeti, trpaslíci, faunové, víly a mnozí další, kteří les považují za svůj domov, se proto chopili zbraní a rozhodli se vetřelce vyhnat. Černá legie je ale sice zkušená a ví, jak zlomit veškerý odpor, ve stínech lesa se ale skrývají roztodivná tajemství.

KDY A KDE → 8. dubna 2017 ve Xaverovském háji

WEB AKCE → http://www.trnove-kralovstvi.cz/

HISTORIE → Konec Války (8.10.2016)    Chaos války (8.4.2016)    Vichry války (24.10.2015)    Jarní tažení (11.4.2015)    Stín bouře (29.11.2014)     Dědic (13.10.2012)     Království Trnů (14.4.2012)     

© 2017 Stanislav Čihák

Heroes V – Třinácté zatmění 2017 – trailer

Akce Heroes V – Třinácté zatmění 2017 je pojata jako bitva, s přidanými prvky larpu. Je přístupná hráčům bez ohledu na věk, ale pro mladší 15 let platí přísnější podmínky účasti. Ony zmiňované přidané prvky jsou zastoupeny například ekonomickou stránkou hry (budování měst, těžba surovin,…), zvýrazněnou rolí hráče jako jednotlivce (jednotky rozdílné výzbroje, schopností i základního RP profilu) a variabilnějším dějem (hra není co do průběhu zcela pevně předurčená).
Boj je veden podle upravených pravidel ASF a využívá životový systém. Setkáte se s netradičními zbraněmi, množstvím kouzel i zvláštních schopností.

KDY A KDE → 23. – 25. 6. 2017, Mladotice (Pardubický kraj)

WEB AKCE → heroes5.cz

Chráněno: Pomoc z nebes – VI.běh – neveřejné

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: