Válka o Cintru 2016 – video

Město hořelo. Úzké uličky vedoucí k příkopu, k prvnímu pásu opevnění, sálaly žárem. Valil se z nich hustý dým, plameny požíraly střechy domů, olizovaly hradní zdi.

Ze západu, od přístavní brány se rozléhal hluk, zvuky urputného boje, tupé, hradbou otřásající údery beranidla…

 

FOTKY → https://qilip.cz/portfolio/valka-o-cintru-2016/

KDY A KDE → 23. – 25. září 2016 v okolí skautské základny Orlovy, u Kejžlic v kraji Vysočina

WEB AKCE → www.cintra.cz

Trnové království VII. – Konec války

Jen pár dní poté, co byla rozprášena armáda Trnového království, když ještě těla vznešených rytířů zakutých v železe ožírali mrchožrouti, dorazila černá vojska k hradbám hlavního města. To se, jako většina království, vzdalo bez boje.
A tak nastal čas nových pořádků. Již brzy zaplála na náměstí před královským palácem hranice, na které skončili všichni Strážci staré víry. Na blízké popraviště pak museli vystoupat ti měšťané a šlechtici, kteří odmítli přísahat věrnost Prorokovi. Krev tekla proudem…

Pyšné město Hvězdnín, perla království, vzdorovalo obléhatelům ještě několik měsíců. Vyhladovělí měšťané ale nakonec vpustili nepřátele městskými branami bez boje. Ovšem nikdo nedokáže poručit Hordě, když se dostane blízko ke kořisti, a tak začalo nemilosrdné drancování a požáry neutichající mnoho dní. Hvězdnín už se nikdy nepozvedl ke svojí bývalé velikosti.

Z pohraničních oblastí po staletí kolonizovaných rodem z Růže se opět stala pustina. Koho nezabily bytosti z lesa, ten raději dobrovolně odešel. V kopcích a hvozdech utichl hluk seker a pil a nastal mír.

Lady Gwendoline byla zajata a uvězněna společně se svým snoubencem Theobaldem z Bouře na neznámém místě. Vévoda Philipp byl pod pohrůžkou smrti své i celé vévodské rodiny donucen k pokání. Musel přijmout víru Vyvolených a zbytek života dožil v ústraní jako poustevník.

Po králi Tristanovi se slehla zem. Prý s rodinou odešel do lesů, kde se vrátil k prostému životu, ze kterého vzešel. Mnozí se ho vydali hledat, ale nikdo neuspěl. Trnové království zůstalo poprvé bez vládce z Trnové dynastie. Jeho zlatý věk skončil…

KDY A KDE → 8. října 2016 ve Xaverovském háji

WEB AKCE → http://www.trnove-kralovstvi.cz/

HISTORIE → Chaos války (8.4.2016)    Vichry války (24.10.2015)    Jarní tažení (11.4.2015)    Stín bouře (29.11.2014)     Dědic (13.10.2012)     Království Trnů (14.4.2012)

© 2016 Stanislav Čihák

Válka o Cintru 2016

Město hořelo. Úzké uličky vedoucí k příkopu, k prvnímu pásu opevnění, sálaly žárem. Valil se z nich hustý dým, plameny požíraly střechy domů, olizovaly hradní zdi.

Ze západu, od přístavní brány se rozléhal hluk, zvuky urputného boje, tupé, hradbou otřásající údery beranidla…

 

FOTKY →  na FACEBOOKU – a je jich tam o hodně víc než tady 

VIDEO → https://qilip.cz/portfolio/valka-o-cintru-2016-video/

KDY A KDE → 23. – 25. září 2016 v okolí skautské základny Orlovy, u Kejžlic v kraji Vysočina

WEB AKCE → www.cintra.cz

Heroes V – Třinácté zatmění 2016 – video

Zatímco slunce líně putovalo po obloze a jeho záře zalévala květinový palouk, princezna Eruina odpočívala ve stínu korun stromů, opřená o kmen jednoho z nich. Své šaty už dávno vyměnila za jednoduché fialové roucho. Tady už nebyla u matčina čarodějnického dvora, tady byla … svobodná. Ač dobře věděla, že sám hvozd střeží každý její krok.

Ale lesní elfové se k ní chovali vlídně, přinejmenším v rámci možností, ačkoliv pro vlastní blaho Eruinu drželi stranou některých skupin, kterým se jen těžko dal zazlívat poněkud … kritický pohled na její rod. Nebyla vězněm, mohla odejít. Jenom kdyby bývala měla kam. Ale co na tom záleželo, po tom všem.

Grimheim se pomalu vzpamatovává z následků občanské války, ale obnova země si vyžádá ještě dlouhé měsíce, možná dokonce roky. Královna Ornella upevňuje svoji moc v Hereshi, vytváří stabilní řád a věnuje se aktivnímu rozvíjení vtahů se sousedními vládci.

KDY A KDE → 24. – 26. 6. 2016 u Luže u Pardubic

WEB AKCE → heroes5.cz

FOTKY → https://qilip.cz/portfolio/heroes-v-trinacte-zatmeni-2016/

Heroes V – Třinácté zatmění 2016

Zatímco slunce líně putovalo po obloze a jeho záře zalévala květinový palouk, princezna Eruina odpočívala ve stínu korun stromů, opřená o kmen jednoho z nich. Své šaty už dávno vyměnila za jednoduché fialové roucho. Tady už nebyla u matčina čarodějnického dvora, tady byla … svobodná. Ač dobře věděla, že sám hvozd střeží každý její krok.

Ale lesní elfové se k ní chovali vlídně, přinejmenším v rámci možností, ačkoliv pro vlastní blaho Eruinu drželi stranou některých skupin, kterým se jen těžko dal zazlívat poněkud … kritický pohled na její rod. Nebyla vězněm, mohla odejít. Jenom kdyby bývala měla kam. Ale co na tom záleželo, po tom všem.

Grimheim se pomalu vzpamatovává z následků občanské války, ale obnova země si vyžádá ještě dlouhé měsíce, možná dokonce roky. Královna Ornella upevňuje svoji moc v Hereshi, vytváří stabilní řád a věnuje se aktivnímu rozvíjení vtahů se sousedními vládci.

KDY A KDE → 24. – 26. 6. 2016 u Luže u Pardubic

WEB AKCEheroes5.cz

VIDEO → https://qilip.cz/portfolio/heroes-v-trinacte-zatmeni-2016-video/

Toto album na FB →  facebook.com

Bitva pěti armád 2016 – video

Spojenci se připravili k boji a trpaslíci vyrazili do útoku. Nesmyslné krveprolití zastavil Gandalf, který se náhle zjevil mezi znesvářenými vojsky. Všem třem velitelům oznámil, že se k Ereboru od severu blížila obrovská armáda skřetů jedoucí na vrrcích. Skřety z hor rozzuřila smrt Velkého skřeta a zvěst o Šmakově smrti i pro ně slibovala tučnou kořist. Shromáždili proto všechnu svou sílu z Mlžných a Šedých hor a chystali se spolu s vrrky přepadnout Erebor. Elfové, lidé i trpaslíci proto zanechali svého sporu a rychle spojili své síly proti blížící se hrozbě.

KDY A KDE → 3. 6. – 5. 6. 2016 u Doks

WEB AKCEb5a.cz

Album na FB → facebook.com

Fotky → https://qilip.cz/portfolio/bitva-peti-armad-2016/

Bitva pěti armád 2016

Spojenci se připravili k boji a trpaslíci vyrazili do útoku. Nesmyslné krveprolití zastavil Gandalf, který se náhle zjevil mezi znesvářenými vojsky. Všem třem velitelům oznámil, že se k Ereboru od severu blížila obrovská armáda skřetů jedoucí na vrrcích. Skřety z hor rozzuřila smrt Velkého skřeta a zvěst o Šmakově smrti i pro ně slibovala tučnou kořist. Shromáždili proto všechnu svou sílu z Mlžných a Šedých hor a chystali se spolu s vrrky přepadnout Erebor. Elfové, lidé i trpaslíci proto zanechali svého sporu a rychle spojili své síly proti blížící se hrozbě.

KDY A KDE → 3. 6. – 5. 6. 2016 u Doks

WEB AKCEb5a.cz

Album na FB → facebook.com

© Stanislav Čihák

Heroes V – Třinácté Zatmění 2016 – trailer video

Trnové království VI. – Chaos války

Král je pryč. Je mrtev? Zdá se, že v zemi to nikoho nezajímá. Země zmítaná válkou se propadá do chaosu. Rolníci povstávají a útočí na své pány. Tvrze a panské statky hoří, jen nemnozí z rytířů stihli spasit své životy úprkem za kamenné hradby velkých hradů a měst.

Mezitím ve velkém městě Hvězdníně pozvednul svůj prapor vévoda z Hvězdy. K jeho svaté výpravě se rychle přidávají všichni věrní z celého království. Podaří se jim vyhnat heretiky a vetřelce ze své země?

Ale bojovníky pravé víry nikdo nezastaví! Co na tom, že král Tristan zmizel? Vždyť lid, který poznal prolitou krev svých tyranů, může být lepším spojencem. Krev! Zkáza! Chaos! Protože ON PŘICHÁZÍ!

KDY A KDE → 2. dubna 2016 ve Xaverovském háji

WEB AKCE → http://www.trnove-kralovstvi.cz/

HISTORIE → Vichry války (24.10.2015)    Jarní tažení (11.4.2015)    Stín bouře (29.11.2014)     Dědic (13.10.2012)     Království Trnů (14.4.2012)

Chráněno: Pomoc z nebes – neveřejné video

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: