Zpěvy pohanské II. Otčina video

Po příchodu Čechových bratrů je všem jasné, že Slovanům jedno hradiště nemůže stačit a že se brzy něco semele. A taky že ano.

 

Durynské hradiště Fern Boiohaim, tyčící se nad divokou řekou Wiltahwou, bylo téměř vyhlazeno neznámou silou. Hrstka přeživších požádala o pomoc sousední rody a čelní durynští bojovníci se pustili na stopu strašlivého běsa. Mezitím k hradišti dorazila skupinka zbědovaných Čechů, hledající zimoviště pro svůj kmen, vyhnaný z vlasti krkavčími nájezdníky Avary. Čechům se podařilo dohodnout se s novopečeným vladykou poničeného hradiště, že poskytne zásoby a útočiště jejich kmeni, pokud hradiště znovu zvelebí a budou uznávat jeho vládu. Bojovníci a kněží obou kmenů pak jen s vypětím všech sil a se značnými obětmi dokázali zapudit dávného běsa.

Kmen Čechů vyhnali Avaři z domoviny. Od podzimu žije na hradišti Fern Boiohaim v zemi germánských Durynků. Na jaře za Čechy přichází spřízněné slovanské kmeny, rovněž vypuzené z vlasti Avary. Nastává boj mezi místními Durynky, vedenými vojvodou Ragnallem, a příchozími Slovany, uznávajícími vojvodu Čecha.

 

KDY A KDE → Sobota 6. dubna 2013, Klánovický les

FOTKY → qilip.cz

WEB  http://zpevypohanske.hys.cz/

Heroes V – Třinácté Zatmění 2013 video

Heroes V. – Třinácté Zatmění 2013

Akce je inspirována motivy pátého dílu strategické počítačové série Heroes. Můžete se tu tak setkat s jeho národy, bájnými stvořeními i hrdiny. Na vlastní kůži prožít mnohé z legendárních příběhů, či nesmazatelně vepsat do dějin své vlastní. Některé reálie předlohy byly však již spolu se vznikem akce změněny a především pak činy hráčů samotných v pozdějších letech svět již do značné míry přetvořen.

21. – 24. 6. 2013 – Zahájí (nedaleko Ledče nad Sázavou)

Šturmovka 2013

Začíná krutá zima a obyvatelé se pomalu připravují a schraňují své zásoby. Naneštěstí zase přitáhli rebelové a chtějí vyplenit královské město. Naštěstí si královští zvědové včas všimli nedalekého tábora rebelů. A varovali krále i jeho půvabnou ženu, kterou mu závidí všichni. Je prý nejkrásnější na celém světě. Nikdo nezná její původ, ale je opravdu krásná. Král začal mobilizovat armádu, bylo mnoho dobrovolníků, kteří jsou ochotni padnout za svého krále a své domovy.

Král už dlouho nenasadil své těžké brnění, ale v tomto těžkém období se musí obětovat pro svůj lid. Ani královna dlouho nezahálela a vydala se po boku svého muže do boje. Na druhé straně zatím mladý vládce pomalu ztrácel počty své armády, postihl je velký hlad, ale nadání na dobytí královského města neustávala. A i přes malé počty se rozhodli zaútočit. Ve městě jsou i civilisté jako například obchodník, který tam rád obchoduje na jarmarku.

V okolí se potulují i mnohé jiné bytosti většinou sem přicestovali mágové z dalekých krajů. Přišli mágové ze serveru, západu i jihu. Není jasné, co to je za bytosti, ale jsou tajemné a nepředvídatelné. No uvidíme, jak se v tomto těžkém období dokáží strany vypořádat.

10. 11. 2012, Klánovický les.

Starý Skot 2013

Steampunkový LARP pořádaný Crashem, Zazou a Eddiem, který se odehrál v pražském chvalském lomu.

A co že bylo na tomto LARPu zvláštní? Nikdo z členů organizačního nebyl starší 16ti let. Přesto se snažili vytvořit LARP se vším všudy, takový na který když si vzpomenete, nezatváříte se jako když jíte opravdu nechutný oběd ze školní jídelny :-)

 

KDY a KDE → 23.3.2013, Lom na Chvalech, Horní Počernice

WEB  → www.staryskot.cz

Azeroth 2013

Nově dobytá území, další podrobená kultura další slavné vítězství! Avšak ne v Pandarii. Tento ostrov je nadále zmítán urputným soubojem o každou píď země a o každé zrnko rýže. Aliance a Horda stále urputně bojují proti sobě. Nikdo nechce nést vinu za to, co se stalo v dobytém a vydrancovaném Pandorádu, ale čerstvě prolitá krev pandarenských Mistrů je na rukou všech uchvatitelů. V těchto neklidných dobách je třeba nastolit řád a vyhnat nepřátele od břehů zpět do moře.

Vyhrali jste bitvu, ale válka trvá!

 

4. 5. 2013

Válka o Cintru 2013

Na splavišti zuřila bitva. Nilfgaarďané obklíčili a odřízli od mostu bojovníky, kteří předtím neutekli a bránili se na barikádách z cedrových a borových klád. Při pohledu na vracející se spolubojovníky spustila hrstka obránců radostný křik. …

Kryjíce se za kmeny a kládami, zahájili vojáci obranný boj. Pro Geralta to bylo něco, co dosud neznal, zcela nový způsob boje. Musel zapomenout na šermířské finesy a práci nohou, bylo nutno pouze neúnavně sekat a odrážet rány sypající se ze všech stran. …

Bili se v kruhu obklíčení. Pak přišel oheň.

A. Sapkowski, Křest ohněm

27. – 29. září 2013, v okolí skautské základny Orlovy.

 

Zpěvy pohanské II. Otčina

Po příchodu Čechových bratrů je všem jasné, že Slovanům jedno hradiště nemůže stačit a že se brzy něco semele. A taky že ano.

 

Durynské hradiště Fern Boiohaim, tyčící se nad divokou řekou Wiltahwou, bylo téměř vyhlazeno neznámou silou. Hrstka přeživších požádala o pomoc sousední rody a čelní durynští bojovníci se pustili na stopu strašlivého běsa. Mezitím k hradišti dorazila skupinka zbědovaných Čechů, hledající zimoviště pro svůj kmen, vyhnaný z vlasti krkavčími nájezdníky Avary. Čechům se podařilo dohodnout se s novopečeným vladykou poničeného hradiště, že poskytne zásoby a útočiště jejich kmeni, pokud hradiště znovu zvelebí a budou uznávat jeho vládu. Bojovníci a kněží obou kmenů pak jen s vypětím všech sil a se značnými obětmi dokázali zapudit dávného běsa.

Kmen Čechů vyhnali Avaři z domoviny. Od podzimu žije na hradišti Fern Boiohaim v zemi germánských Durynků. Na jaře za Čechy přichází spřízněné slovanské kmeny, rovněž vypuzené z vlasti Avary. Nastává boj mezi místními Durynky, vedenými vojvodou Ragnallem, a příchozími Slovany, uznávajícími vojvodu Čecha.

Sobota 6. dubna 2013, Klánovický les

VIDEO  qilip.cz

WEB  http://zpevypohanske.hys.cz/