Heroes V – Třinácté Zatmění 2015

Pozornost světa se upírá především k již druhým rokem probíhající občanské válce v Grimheimu, kde jsou loajalisté krále Rolfa stále více tísněni povstalci generála Wulfstana a nemrtvými oddíly královny Ornelly z Hereshe. Ačkoliv Wulfstan s Ornellou navenek nevystupují jako spojenci, stává se stále více zřejmým, že svůj postoj koordinují. Sousední Gryfí říše zachovává v konfliktu neutralitu, avšak zároveň oficiálně uznala nárok Ornelly na trůn Hereshe, čímž jí fakticky rozvázala ruce právě pro tažení do Grimheimu.

Známé území Narkeshe je již stabilně kontrolováno Koalicí. Nekorrum a Sweristal ustoupili do bezpečí podzemního labyrintu, kde se pomalu zotavují z utržených ran. Na severním výběžku kontinentu probíhá pod správou Gryfí říše průzkum prastarých ruin podzemního města – nekropole Al-Betylu.

Dosud dominatní význam dračích bohů začíná na mnoha místech světa slábnout na úkor nových kultů, jako jsou Bezejmenný ve Sweristalu nebo světice Annabelle v Gryfí říši.

VIDEO → https://qilip.cz/portfolio/heroes-v-trinacte-zatmeni-2015-video/

KDY A KDE → 19. – 22. 6. 2015 u Luže u Pardubic

WEB AKCEheroes5.cz

Toto album na FB →  facebook.com