Heroes V – Třinácté Zatmění 2014

Divoké kmeny dosud vzdorující Koalici byly silou podrobeny, jejich území obsazena a posléze dle spojeneckých dohod osídleny osadníky. Posledním ostrůvkem odporu tak zůstává kmen Urgash, který sice ztratil svá území, ale spolu s Úmluvou se stáhnul za řeku Issu a přísahal Koalici strašlivou pomstu. Právě z kmene Urgash také pocházejí dobrovolné pokusné subjekty doktora Kaspara. Živeni nenávistí a touhou po pomstě, Urgashové věří, že jim jejich pán seslal znamení a nezastaví se před ničím, dokud za jakoukoliv cenu neutopí své nepřátele v krvi.

Bohové mlčí a začíná nový věk…

VIDEO → https://qilip.cz/portfolio/heroes-v-trinacte-zatmeni-2014-video/

KDY A KDE → 20. – 23. 6. 2014 u Luže u Pardubic

WEB AKCEheroes5.cz

Toto album na FB →  facebook.com